La nostra proposta educativa: formació integral de les persones

A l’Escola del Clot ens importen les persones. Estem compromesos en la seva formació integral. La nostra proposta té com a objectiu formar nois i noies competents, preparats per afrontar els reptes de la societat del futur, amb valors i capacitat de tenir una vida plena i de fer feliços els altres.

 • Alumnes competents per afrontar els reptes de la societat del futur; amb una sòlida formació acadèmica

  • que els permeti viure en un món canviant,
  • que els faci aptes per al treball en equip,
  • capaços per transformar la informació en coneixement,
  • amb capacitat de comunicar-se en diverses llengües i a través de diferents mitjans.

  Però alhora volem formar alumnes amb valors evangèlics per saber estar i conviure, amb capacitat d’acceptar-se, acceptar els altres i trobar un sentit a la vida, alumnes amb un sòlid projecte vital.

  Alumnes amb una actitud crítica davant el món que els envolta. Capacitat de ser homes i dones per als altres. I això es comença creant un entorn d’estudi i convivència amable, cordial, on tothom se senti acollit, acompanyat i valorat.

  Treballem la iniciativa personal i la cultura de l’esforç, alhora que acompanyen els alumnes en el seu creixement personal i acadèmic.

  Aquest és el batxillerat que et proposem a l’Escola del Clot. Volem ser presents al teu futur!