Lleida

TOT ENGEGANT MOTORS PER ANAR A CEUTA

El divendres, dia 10 de febrer, un grup d’alumnes de 2n de Batxillerat del Clot, vam fer una petita aturada a la setmana de globals de la 2ª avaluació.

| 13-02-2017

Racons matemàtics. Aprenentatge i inclusió

Els inicis els situem en el curs passat; els divendres després de pati, el grup de quart on un dels seus alumnes mostrava una discapacitat intel·lectual severa, no comptava amb mestra de suport per realitzar la sessió de matemàtiques. Aquest fet va fer que sorgís la necessitat de reorientar la metodologia de treball dins l’aula.
 
Com poder treballar els continguts matemàtics programats i al mateix temps incloure totes les necessitats presents a l’aula? Els racons no els vam inventar nosaltres, però és cert que van esdevenir una molt bona eina.
 
 

 

 

| 08-04-2016