Un servei integral d’atenció sanitària

El servei d’infermeria proporciona actuacions generals d’assistència sanitària i participa amb els projectes educatius i de millora de l’escola. La cobertura horària és de dilluns a divendres de nou del matí a deu de la nit durant el curs escolar. Durant el Casal d’Estiu, l’horari és de 9.00 a 18.00 h.

 •  Funcions del servei d’infermeria
  • Educació per la salut dirigida a tota la comunitat educativa

   Treballem  per la prevenció de malalties i promoció de la salut en l'àmbit escolar

  • Atenció immediata davant urgències i emergències. Suport - Actuacions i assistència

   Donem atenció sanitària immediata a les situacions que sorgeixen en l'àmbit escolar, derivant aquelles que ho requereixen

  • Prevenció i detecció precoç dels problemes de salut

   Orientem l'alumnat, el professorat i les famílies en la prevenció i detecció de possibles problemes de salut.

  • Funcions assistencials, investigadores, de gestió i docència

   Contribuïm al ple desenvolupament i màxim benestar físic, mental i social de tota la comunitat escolar i de les famílies.

  • Control i seguiment de malalties cròniques

   Control i seguiment d'alumnes amb malalties cròniques o amb necessitats mèdiques especials.

  • Control de l'alimentació i dietes adaptades a les necessitats especials d'alumnes amb al·lèrgies i intoleràncies.

   Conjuntament amb el servei de menjador fem el seguiment de l'alumnat amb necessitats alimentaries especials.

 • Vacunacions

  Coordinació amb l’ABS Clot per l’administració i el registre de vacunes.

  Es facilita la vacunació a l’alumnat de 6è de Primària i 2n d’ESO, segons el calendari vacunal. També es facilita la campanya de vacunació al personal de l’escola durant el període de vacunació de la grip.