Educadors sempre presents

Els mestres, tutors i especialistes de l’etapa acullen els infants que inicien la seva vida escolar.

Més enllà de la seva tasca acadèmica, els educadors d’aquesta etapa primerenca vetllen perquè els nens rebin una atenció i un seguiment individual.

El tutor, sempre present amb els alumnes i amb les famílies, esdevé el punt d’unió entre els infants, l’escola i els pares.