Serveis escolars

Atenció als alumnes en tots els aspectes del creixement.

  • Servei de menjador

   Temps de menjador i d’esbarjo, incident en els hàbits d’ordre, neteja, disciplina i respecte als companys i les instal·lacions.

  • Servei d’infermeria

   Atenció sanitària immediata, control de l’alimentació i dietes adaptades a les necessitats dels alumnes. Prevenció i detecció precoç de problemes de salut.

  • Biblioteca

   La biblioteca està oberta als alumnes en l’horari de migdia i tarda de 13.30 a 20.30 h, per ser utilitzada com a entorn de lectura i treball personal. Només es permet realitzar treballs en grup dins la franja de les 13.30 a les 17.00 h. La biblioteca ofereix un servei d’informació específic per donar suport a la realització dels treballs de recerca.

  • TIC a l’escola

   Al batxillerat totes les aules són multimèdia. A part de l’ús personal dels ordinadors, les aules permeten la projecció de productes multimèdia.

  • Intranet

   LaNET serveix com a eina comunicativa i d’aprenentatge entre alumnes, professors i pares de l’escola.