Què s’estudia al batxillerat?

A la nostra Escola trobaràs totes les modalitats de batxillerat: la modalitat d’Arts, la modalitat d’Humanitats i ciències socials i la modalitat de Ciències i tecnologia. A partir d’aquí, cada alumne cerca l’itinerari que més s’ajusta els seus interessos i completa el seu currículum, que  està configurat per matèries comunes, matèries comunes d’opció, matèries de modalitat i matèries específiques.

 • Modalitats curriculars i projectes específics

  El nostre currículum, conjunt de matèries que l’alumne cursa al llarg de tot el procés d’aprenentatge, està format per:

  Matèries comunes
  Llengua catalana i literatura I i II
  Lengua castellana y literatura I i II
  Llengua estrangera I i II (Anglès)
  Filosofia
  Ciències per al món contemporani (cultura científica)
  Religió
  Educació física
  Història de la filosofia
  Història
  Tutoria
  Treball de recerca

   

  MATÈRIES COMUNES D'OPCIÓ
  MODALITAT D'ARTS Història i fonaments de les arts I i II
  MODALITAT DE  CIÈNCIES I TECNOLOGIA Matemàtiques I i II
  MODALITAT D'HUMANITATS Llatí I i II
  MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS Matemàtiques aplicades a les CS I i II

   

  MATÈRIES DE MODALITAT
  MODALITAT D'ARTS MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
  Cultura audiovisual I i II Biologia I i II Economia
  Dibuix artístic I i II Ciències de la Terra (geologia) I i II Economia d'empresa I i ii
  Dibuix tècnic I i II Dibuix tècnic I i ii Geografia
  Disseny Electrotècnia Història de l'art
  Volum Física I i II Història del món contemporani
    Química I i II Literatura catalana
    Tecnologia industrial I i II Literatura universal

   

  MATÈRIES ESPECÍFIQUES
  MODALITAT D'ARTS MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
  Tècniques d'expressió graficoplàstica Segona llengua estrangera (Francès) I i II Psicologia
      Segona llengua estrangera (Francès) I i II

   

  HORARI LECTIU EN EL BATXILLERAT
  1r de batixllerat

  Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8.00 a 14.30h

  Dimarts de 8.00 a 13.30 i de 15.00a 17.00h

  2n de batxillerat De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h

  Hi ha servei de menjador per als alumnes que ho sol·licitin.

   

  Projectes específics al llarg de l'etapa de batxillerat
  Sincronització de continguts en Català i Castellà, Química i Biologia, Matemàtiques i Física
  Espai literari virtual ("Ex libris")
  Comissions d'alumnes: participació responsable en l'etapa
  Expressió i comunicació oral
  Col·laboració d'universitats i centres d'investigació en els Treballs de recerca
  Projecte "Àgora" de Filosofia
  Exposició de retrats en xarxa
  Projecte "Millorem"