L’educació i l’acompanyament és el nostre objectiu

Hi ha un equip de persones que viuen l’educació com una vocació de servei, professors amb l’objectiu de preparar i orientar els alumnes per a la vida i per als estudis superiors, tant de cicles formatius com a la universitat.

La direcció de batxillerat té la següent organització:

  • Suport a direcció en l’àmbit acadèmic i pedagògic: és la persona responsable de coordinar el treball dels professors, agrupats en departaments; d’analitzar els resultats acadèmics i les metodologies d’aprenentatge; de l’organització dels treballs de recerca; de coordinar els intercanvis, les activitats i les sortides.
  • Suport a direcció en l’acompanyament a l’alumnat: és la persona responsable de coordinar la tasca tutorial realitzada per l’equip de tutors; d’atendre a les famílies per assumptes que van més enllà de l’àmbit tutorial; de gestionar els plans individuals dels alumnes amb necessitats educatives especials en col·laboració amb el DOPP; promoure la participació de l’alumnat en l’etapa.
  • Coordinació de Pastoral.
  • Coordinació de Qualitat.