La Formació Professional, perfil professional i humà

El passat dilluns 27 de març, ens varen tornar la visita els alumnes del curs de Migra Studium

en un futur volem tenir-hi una vinculació més estreta i realitzar més propostes tan vitals com ha estat aquesta

L'activitat consistia en realitzar una pràctica d'antenes terrestres que prèviament havien preparat alumnes dels cicles formatius d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques 2 i d'Automatització i robòtica industrial 1.

L'experiència va ser molt positiva per part de tots. Va ser un moment d'aprenentatge i coneixença en el sentit tècnic i l'humà. Activitat que ha despertat la consciència dels nostres alumnes, a la vegada que han desenvolupat les seves competències.

Tenim clar que cal mantenir aquest contacte i no sabem com, però en un futur volem tenir-hi una vinculació més estreta i realitzar més propostes tan vitals com ha estat aquesta.