Energies renovables, biomassa i energia solar tèrmica

Al llarg d'aquestes setmanes, els alumnes de 1r del cicle superior en Energies Renovables hauran pogut veure de prop dues instal·lacions relacionades amb la biomassa i l'aprofitament dels residus.

La primera instal·lació visitada ha estat la de les Piscines Municipals de l'Hospitalet de Llobregat, que genera l'energia per a escalfar l'aigua tant amb biomassa com amb energia solar tèrmica.

El camp de captació està format per 144 metres quadrats de tubs de buit distribuïts en 48 col·lectors de 30 tubs cadascun. Una de les característiques dels tubs de buit és l'elevada temperatura a la que escalfen l'aigua, però aquest fet no representa un problema a l'estiu, donat que aquest complex esportiu disposa de 3 piscines: una de 300 m3, una de 900 m3 i una descoberta de 2400 m3, que funciona tot l'any a 28ºC amb l'escalfament combinat del sistema solar i de la biomassa.
 

El sistema de biomassa dóna suport al solar durant tot l'any, excepte al juliol i l'agost. S'alimenta d'estella, un tipus de biomassa que produeix uns 10 kWh d'energia per cada 3,5 kg. Les càrregues es realitzen de forma setmanal en quantitats de 20 tones, que es dipositen en dos acumuladors formats per un braç articulat per a distribuir la biomassa i enviar-la cap a les dues calderes de 320 kW de potència cadascuna.
 

La segona instal·lació que veurem en unes setmanes serà la Planta Integral de Valorització de Residus i l'Ecoparc de Sant Adrià de Besòs.