Som escola. Rigor acadèmic i projecte vital

L’alumne és el nostre objectiu fonamental i el centre de l’aprenentatge. Tots els recursos són al seu servei per assolir els millors resultats possibles, tant personals com acadèmics, en el camí de preparació per a la vida.

 

Mitjançant aquest fulletó, l’escola vol apropar les principals dades de la seva activitat a les famílies.

    • Preparació tècnica d’excel·lència que respon a les demandes de les empreses.

    • Comptem amb una xarxa d’empreses de diferents especialitats en què els estudiants poden desenvolupar les seves pràctiques en un entorn i una cultura diferent de la nostra, enriquint així el seu perfil professional.

    • La formació professional dual vol donar resposta a les necessitats del mercat laboral, aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses durant el procés formatiu dels alumnes.

    • L’Escola del Clot compta amb la carta Erasmus+ i participa en quatre xarxes de mobilitat europees. Aquest fet permet que tinguem un accés constant a totes les possibilitats que s’obren per fomentar la mobilitat dels nostres alumnes.