Mobilitat internacional

Un dels objectius és potenciar la internacionalització dels nostres campus. La relació entre països és una eina que afavoreix l’obertura de la nostra xarxa cap a l’exterior, l’intercanvi de coneixement i la incorporació d’elements innovadors. Per això, hem creat una xarxa internacional pròpia de contactes que no només permet el profitós intercanvi d’informació i de professors al més alt nivell, sinó que, a més, ofereix una oportunitat única als estudiants de descobrir altres maneres d’entendre el món i garanteix una formació sense fronteres.

 • Aprendre fora de les nostres fronteres
  • L’experiència laboral en altres països, actualment és un element de molt alta valoració per part de les empreses.

  • Els alumnes candidats fan una entrevista en què mostren el seu interès de treballar a l’estranger.

  • Es fan cursos als alumnes seleccionats per reforçar l’idioma del país de destí.

  • Es parla amb l’alumne i se selecciona quina és l’empresa més adient per a les seves característiques.

  • Es poden fer practiques a França, Itàlia, Anglaterra i Malta.