Formació ocupacional

La finalitat és donar formació a persones en situació d’atur i millorar la seva qualificació professional i augmentar les possibilitats d’una incorporació al mercat laboral.

 • Certificats de professionalitat
  • És una qualificació que s’adquireix mitjançant formació o reconeixement d’experiència professional. A l’Escola del Clot podem impartir:

  • Permeten obtenir una formació reconeguda per l’Institut Català de les Qualificacions Professionals.

  • Són cursos amb continguts teòrics, alternats amb tallers pràctics.

  • Tots els certificats de professionalitat tenen incloses unes estades pràctiques en empreses.

 • Especialitats que impartim
  • Família professional d’Energia i Aigua
   • Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua. Nivell 2. 450 hores.
   • Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d’aigua i sanejament. Nivell 3. 430 hores.
   • Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Nivell 2. 450 hores.
   • Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques. Nivell 2. 580 hores.
   • Organització i projectes d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Nivell 3. 630 hores.
  • Família professional d’Instal·lació i Manteniment
   • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització i ventilació-extracció. Nivell, 2.500 hores.
   • Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques. Nivell 2. 540 hores.
  • Família professional de Seguretat i Medi Ambient
   • Operacions d’estacions de tractament d’aigües. Nivell 2. 460 hores.