Programa d’activitats complementàries

De les 30 hores lectives setmanals que fan els alumnes, 25 hores són matèries curriculars i les 5 restants són activitats complementàries.

Les activitats complementàries estan perfectament en sintonia amb les matèries curriculars. D’aquesta manera podem aprofundir més en les matèries instrumentals, matemàtiques i  llengua.

  • Teatre. Conte llarg, a 1r i 2n

   Potencia l’expressió oral, la interpretació i el desenvolupament d’una ficció a través del propi cos. Potencia mitjançant el món dels contes la diferenciació entre la realitat i la fantasia.

  • Aplicacions informàtiques

   Afavoreix i estimula els aprenentatges en les diferents àrees curriculars, mitjançant el tractament de la informació i la competència digital.

  • Taller d’Expressió. Suc de cervell. Club del lector, de 1r a 4t

   Estimula i potencia el raonament i el discerniment en l’alumne mitjançant les diferents activitats. Estimula, potencia i consolida l’escriptura, la lectura i el càlcul matemàtic a través de tècniques diferents.

  • Educació en valors, de 1r a 4t

   Potencia i afavoreix els valors i les normes per a una bona convivència, tot afavorint el desenvolupament integral de l’alumne.

  • Racons matemàtics, 3r i 4t

   Reforça els aprenentatges de matemàtiques a través del joc

  • Racó de joc, 1r i 2n

   Reforça  els aprenentatges de matemàtiques i llengua a través del joc.