Les capacitats del nen

  1. Aprendre a ser i actuar de manera cada vegada més autònoma.
  2. Aprendre a pensar i comunicar.
  3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
  4. Aprendre a conviure i habitar el món.

Des de petits, els infants mostren unes capacitats pròpies com a persona única. Des de l’escola ens fixem en aquestes capacitats i les aprofitem per encaminar els nens cap a la seva pròpia excel·lència. Posem a l’abast dels alumnes totes les eines per tal que arribin al màxim les seves possibilitats. El ventall de capacitats és molt ampli i la nostra tasca és considerar-les totes atenent la diversitat. Tots tenim coses importants per aportar als altres.