MENOF · Model Educatiu No Formal

El MENOF té un mètode de treball obert i creatiu on l’alumne continua essent el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge i el veritable motor és el gaudir fent.

D’aquesta manera, el MENOF no el pensarem com un seguit de simples activitats, sinó com tota acció educativa dins de l’àmbit del no formal que provoqui experiències significatives i vagin encaminades a despertar la vocació i el projecte vital de cada alumne.

  • Procés educatiu en l'horari no lectiu

   Dins del marc del Model Pedagògic de Jesuïtes Educació, és un procés educatiu que es realitza en l'horari no lectiu que estimula, ajuda i acompanya l'alumnat en la construcció del seu projecte vital.

  • "Gaudir fent"

   El Model d'Educació no Formal (MENOF) es basa en el "gaudir fent" i proposa experiències integrades en el procés educatiu, amb la finalitat d'aconseguir la transformació personal i social en una comunitat oberta l'entorn.

  • Tots els educadors involucrats

   Tots els agents de la comunitat educativa estan involucrats en el MENOF: professors, tutors, Departament d'Orientació Psicopedagògic, voluntaris, educadors de migdia, educadors de paraescolars...