Estudis Professionals

CURS ROBÒTICA I

Nova convocatòria de curs de formació 100% subvencionat, adreçat preferentment a treballadors en actiu.

Completat el muntatge de les instal·lacions del CFGS en Energies Renovables

Els alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior en Energies Renovables han acabat de muntar els equips d'energia solar fotovoltaica i eòlica al terrat de l'escola. La instal·lació consta de 3 aerogeneradors d'una potència total de 1300 W i 9 plaques solars que ​afegeixen​ 2250 W ​al conjunt.

La notícia parla de:

Hem pres consciència de la nostra futura feina!

Els alumnes del CFGS de Laboratori d'anàlisi clínic i biomèdic, vam poder visitar les instal·lacions dels laboratoris centrals del Vall Hebron.

La notícia parla de:

CURS BÀSIC FRED INDUSTRIAL

Curs teòric i pràctic de Fred Industrial (40h)

Portes Obertes de Formació Professional

Curs subvencionat 100% - FIBRA ÒPTICA

Nova convocatòria de curs de formació 100% subvencionat amb pràctiques remunerades en empreses del sector. Adreçat a desocupats.

CURS SUBVENCIONAT - CERTIFICAT DE MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS DE QUALSEVOL CÀRREGA

CURS SUBVENCIONAT

Obtenció del CERTIFICAT DE MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS DE QUALSEVOL CÀRREGA (80 i 24 hores)

Conferència Manel Torrent, Director Tècnic de l'Agència de l'Energia de Barcelona

Els alumnes de Cicles Formatius d'Energies Renovables i d'Eficiència Energètica van assistir a la Conferència a càrrec de Manel Torrent a l'Escola del Clot

Cursos de Robòtica I i II

Subvencionats per la FUNDACIÓN DEL METAL PARA LA FORMACIÓN, CUALIFICACIÓN Y EMPLEO

Pàgines